Presentació

Una proposta d’il·lusió

 

A totes les persones que participem en aquesta candidatura ens uneix una cosa en comú: la nostra passió pels escacs. Emprenem aquest camí carregats d’il·lusió i amb el convenciment que podem fer grans coses per al desenvolupament futur dels escacs catalans.

 

Volem que els escacs penetrin en la societat ja que estem convençuts de que es tracta d’un instrument summament útil. En una societat cada vegada més acrítica, els escacs poden exercir una funció importantíssima perquè els nostres joves adquireixin una major capacitat d’anàlisi i de presa de decisions.

 

Volem popularitzar els escacs. Per a això hem d’utilitzar els instruments que actualment ens brinden les noves tecnologies. Hem d’augmentar la qualitat de les nostres competicions i, sobretot, hem de donar-les a conèixer. La major projecció pública de les nostres activitats comportarà, necessàriament, un augment de l’interès social per la nostra disciplina i, conseqüentment, del patrocini i diners destinats als escacs. Volem entrar en aquest cercle virtuós.

 

Per tot això, us demanem el suport a la nostra candidatura sota el compromís que treballarem amb tota la nostra força i il·lusió perquè els escacs a Catalunya es converteixin en una activitat esportiva de referència.

Anuncis